Ontwerpen is onbevangen op weg gaan

De architect heeft een dienstbaar beroep met een culturele opdracht. Een gebouw moet een positieve bijdrage vormen aan de leefomgeving, door niet alleen te beantwoorden aan de specifieke wensen van de opdrachtgever, maar ook beeldende uitspraken te doen over de genius loci en de context van de opgave.

Voor Onno Vlaanderen Architect bna vormt deze ambitie de drijfveer om met volledige inzet van ontwerp tot en met de uitvoering aan een project te werken.