Visie
architectuur: mooi én doelmatig

Visie architectuur

De architect heeft een dienstbaar beroep met een culturele opdracht. Doelstelling is altijd, dat een bouwplan de wensen van de opdrachtgever vervult en daarbij een positieve bijdrage levert aan haar omgeving. Een goed ontwerp faciliteert niet alleen de ruimtebehoefte van de opdrachtgever, maar biedt hem ook een veilige thuisbasis en reflecteert zijn culturele belangstelling.

Ontwerp
oplossing op maat

Visie ontwerp

Voor elke ontwerpopgave verdiepen wij ons in de gevraagde functies en in de genius loci, de specifieke kenmerken van de locatie. Het ontwerpconcept ontstaat vanuit de gestelde vraag en niet vanuit een theoretische vorm of vooraf vastgelegde stijl. De bedoeling van het bureau is om op deze vraagstelling een inventief en doelgericht antwoord te geven. Dit antwoord kan de ene keer terughoudend zijn, de andere keer juist uitbundig, maar altijd eigenzinnig. Door het samenspel van functionele én architectonische kwaliteit krijgt een gebouw zijn eigen overtuigingskracht en vanzelfsprekendheid.

Uitwerking
van A tot Z

Visie uitwerking

Wanneer het concept eenmaal is ontwikkeld, steken we alle energie in de verwezenlijking: stedenbouwkundige inpassing, architectuur, aanvragen van de Omgevingsvergunning, interieurontwerp en uitwerking van de bouwkundige details.
We werken vanuit een sterke bouwkundige traditie, met een grote liefde voor ambachtelijkheid en met veel aandacht voor de toegepaste materialen.

Home > Visie