ARS Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (2005 - 2011)

De ARS werd opgericht in 1957 om het Amsterdamse gemeentebestuur te adviseren op alle gebieden van planologische beleidsvorming.

Zij ontwikkelde zich tot een onafhankelijk stedenbouwkundig adviesorgaan, dat naast de door haar uitgebrachte adviezen ook door middel van bijvoorbeeld symposia bijdroeg aan de gedachtevorming over stedenbouwkundige problematiek. De Raad bracht gevraagd en ongevraagd adviezen uit over vraagstukken die handelden over stedenbouw en ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en verkeer en vervoer.

Onno Vlaanderen was lid van de ARS van 2005 tot de opheffing in 2011.

Home > Advieswerk > ARS