Beeldkwaliteitsplan Laren (1992)

Als uitwerking van de Nota Architectuurbeleid, waar hij in 1991 aan werkte, schreef Onno Vlaanderen voor de gemeente Laren één van de eerste beeldkwaliteitsplannen van Nederland. Per gebied en bebouwingstypologie is hierin de ruimtelijke kwaliteit van het dorp beschreven en aangegeven hoe deze kwaliteiten behouden, cq. versterkt kunnen worden.

Home > Advieswerk > Beeldkwaliteitsplan