Supervisie Bergwijkpark Diemen (2015 - heden)

Bergwijkpark is een kantorengebied uit de jaren ’70 dat wordt getransformeerd tot een nieuwe woonwijk. Basis voor de planvorming zijn een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan van de hand van Sjoerd Soeters. Hij is ook de stedenbouwkundig supervisor voor het gebied. In de planvormingsfase en in de uitvoeringsfase toetst een supervisieteam aan de geformuleerde uitgangspunten en heeft daarbij een stimulerende rol. Onno Vlaanderen heeft zitting in het supervisieteam, waarin verder uit de ambtelijke organisatie de disciplines procesmanagement, stedenbouw, landschap en welstandscommissie zijn vertegenwoordigd .

Home > Advieswerk > Supervisie