Supervisie Centrumgebied Zaanstad Inverdan (2003 - 2017)

Inverdan is een stedenbouwkundig herontwikkelingsprogramma voor het centrum van de Zaandam. Er wordt sinds 2003 gebouwd aan de hand van een masterplan dat is ontworpen door Sjoerd Soeters. De traditionele Zaanse bouwstijl is als leidend thema ingezet en een in de negentiende eeuw gedempte stadgracht is opnieuw uitgegraven. Doelstelling is het maken van een modern, grootstedelijk centrum met kantoren, winkels, openbare gebouwen zoals een stadhuis en een bibliotheek, woningen, een hotel en een openbaarvervoersknooppunt.

Het supervisieteam bestaat uit stedenbouwkundig supervisor Sjoerd Soeters en architectonisch supervisor Onno Vlaanderen. Uit de ambtelijke organisatie zijn de disciplines procesmanagement, stedenbouw en cultuurhistorie vertegenwoordigd.

Het supervisieteam Centrum is vanaf 2018 de voortzetting van het supervisieteam Centrumgebied Zaanstad Inverdan, met een breder werkgebied.

Home > Advieswerk > Supervisie