Supervisie Skoon en Bombraak Oostzaan (2005 - 2018)

Voor de ontwikkeling van een tweetal nieuwe bedrijventerreinen in Oostzaan stelde Onno Vlaanderen beeldkwaliteitsplannen op en was hij als supervisor betrokken bij de uitvoeringsfase. Tijdens de realisatie bewaakte hij de uitgangspunten voor de ruimtelijke kwaliteit en vervulde een stimulerende rol richting alle proces-partners.

Home > Advieswerk > Supervisie