Supervisie Zaan-IJ Zaanstad (2011 - 2018)

In het Ruimteplan Zaan – IJ verkent de gemeente Zaanstad de mogelijkheden voor een intensiever gebruik van de Zaan- en IJ-oevers in de periode tot 2040. Het gaat om transformative en verdichting. Doel is het ontwikkelen van aantrekkelijke, duurzame stedelijke gebieden.  In de planvormingsfase en in de uitvoeringsfase toetst een supervisieteam aan de geformuleerde uitgangspunten en heeft daarbij een stimulerende rol. Het supervisieteam bestaat uit stedenbouwkundig supervisor Frits Palmboom, auteur van het Ruimteplan en architectonisch supervisor Onno Vlaanderen. Uit de ambtelijke organisatie zijn de disciplines procesmanagement, stedenbouw en cultuurhistorie vertegenwoordigd. De taken van het supervisieteam Zaan – IJ zijn vanaf 2018 overgenomen door de 4 supervisieteams van MAAK.Zaanstad.

Home > Advieswerk > Supervisie