Supervisie Zaanstad-Noord (2018 - heden)

In MAAK.Zaanstad ontwikkelt de gemeente Zaanstad haar visie op de toekomst van de stad, op de relatie met de Metropoolregio Amsterdam en op de gewenste ruimtelijke kwaliteit. In een viertal supervisieteams (Noord, Midden, Centrum en Zuid) worden gewenste ruimtelijke ontwikkelingen beschreven en verder uitgewerkt. In de planvormingsfase en in de uitvoeringsfase toetst het supervisieteam aan de geformuleerde uitgangspunten en heeft daarbij een stimulerende rol.

Het supervisieteam bestaat uit stedenbouwkundig supervisor Roy Bijhouwer en architectonisch supervisor Onno Vlaanderen. Uit de ambtelijke organisatie zijn de disciplines procesmanagement, stedenbouw en cultuurhistorie vertegenwoordigd.

Home > Advieswerk > Supervisie