Appartementen Westzijde Zaandam

Nieuwbouw van een appartementengebouw aan de Zaan en restauratie/herbestemming van een monumentale kantoorvilla.

opdrachtgever KPO Planontwikkeling, Zaandam
constructeur Constructiebureau Tentij, Heemskerk
hoofdaannemer Vesting Bouw, Beverwijk
ontwerp 2015
uitvoering 2020 -
bruto vloeropp. 3.180 m²
bouwkosten appartementengebouw € 4.850.000,-
villa € 1.525.000,-
installaties appartementengebouw € 700.000,-
villa € 375.000,-

De monumentale villa "de Pauw" aan de Westzijde heeft een rijke Zaanse historie en wordt in haar oude luister hersteld. De liefdeloze op- en aanbouwen, die er in de gebruiksperiode als bankgebouw zijn toegevoegd, worden weggehaald en een ooit gesloopte, markante serre maakt haar rentree. Het torentje en de monumentale entree bepalen het straatbeeld aan de Westzijde. 

Op het achterliggende terrein, aan het water, is een gebouw ontworpen, dat verwijst naar de 19e-eeuwse industriële gebouwen, zoals die er meer staan langs de Zaan. Een volume van ambachtelijke baksteenarchitectuur, met rijke details en natuurstenen decoratieve elementen, wordt bekroond met een lichte opbouw in hout, met een expressieve verticale geleding.
Een poort in dit gebouw waarborgt een direct zicht vanuit de stad op het water van de Zaan. Hierdoor wordt het contact met het water, dat op veel plaatsen verloren is gegaan, weer hersteld.

De bestaande boomgroep is gerespecteerd, zodat ook de afwisseling tussen groen en bebouwing langs de Zaanoever behouden blijft. Het binnengebied tussen beide plandelen wordt ingericht als groene buitenruimte.

Home > Projecten > Appartementen