Winkels en appartementen Gemeentelijk monument da Costakade Amsterdam

Restauratie en herbestemming van de historische Vinkzichtpanden op de hoek met de Kinkerstraat

opdrachtgever Eveland, Amsterdam
constructeur Adviesburo VBC, Amsterdam
hoofdaannemer GF Deko, Amsterdamr
ontwerp 2010
uitvoering 2012 - 2013
bruto vloeropp. 3.150 m²
bouwkosten € -
installaties € -

De panden “Vinkzicht” bestaan uit dertien –aaneengebouwde- woon/winkelhuizen en zijn gebouwd in 1892 naar een ontwerp van bouwer/aannemer J.S. Driessen, een relatief onbekende “eigenbouwer”. Dit waren aannemers die, zonder een van de grote architecten van die tijd in te schakelen, zelf woningen ontwierpen en lieten bouwen. Het grootste deel van de 19e Eeuwse Ring is door deze bouwers gerealiseerd.
De woningen van de eigenbouwers waren van een wisselende kwaliteit; Vinkzicht is in die zin een bijzonder rijk en afwisselend gedecoreerd voorbeeld van een dergelijke bouw.

De panden zijn zorgvuldig gerestaureerd, met gebruikmaking van de oorspronkelijke decoratieve elementen van zandsteen. Een deel aan de Da Costakade was niet meer te herstellen en is zelfs exact herbouwd. De bekroning van een aantal trapgevels was verloren gegaan en vervangen door rechthoekige metselwerkvlakken. Deze bekroningen zijn weer teruggebracht, gebaseerd op de oorspronkelijke geveltekeningen.

In het plan zijn 40 kleine stadsappartementen gerealiseerd en op de begane grond bedrijfsruimtes. De puien op de begane grond zijn nieuw ontworpen en vervangen de door de jaren heen sterk verloederde en goeddeels met plaatmateriaal dichtgezette winkelfronten. 

Home > Projecten > Winkels en appartementen Gemeentelijk monument