Masterplan Artis Amsterdam

Plan voor de uitbreiding en herinrichting van de dierentuin Artis.

In samenwerking met Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam.

Publicatie Natura Artis Magistra 1989: "Tijgers aan de Gracht".

opdrachtgever Natura Artis Magistra, Amsterdam
ontwerp 1989
bruto vloeropp. 19 ha.

Het oppervlak van de dierentuin Artis is met 30 % ver­groot door de verwerving van een strook grond aan de noordzijde. Voor deze belangrijke uitbreiding is een Masterplan gemaakt.

Het Masterplan vormt een scenario voor de toekomst en moet een gefaseerde ontwikkeling van dit nieuwe terrein in goede  banen leiden.

Uitgangspunt is dat een nieuwe hoofdroute voor het publiek, tussen de oude en de nieuwe tuin in, de bindende factor wordt. Aan deze route liggen ook de belangrijkste publiekstrekkers en de museale functies.

In de bestaande tuin blijft het karakter van het 19e-eeuwse engelse landschapspark bewaard. In het nieuwe gedeelte is meer ruimte om de diercollectie in een natuurlijke omgeving te presenteren.

Home > Projecten > Masterplan Artis