Restaurant Artis Amsterdam

Nieuwbouw van een restaurant met een aanlegsteiger en terrassen, incl. ontwerp van het interieur.

Publicatie in het Parool 10.11.99: "Een hippe postmoderne doos", in Bouwwereld 2000/3: "Eten op de Savanne", in Bouwen in het Westen 2000/1: "Een fragiel restaurant aan de gracht", in Hout in de Bouw 2/00: "Dierentuinen" , in Arcam Pocket nr. 13: "Amsterdam Architecture 1997 - 99" en in Baksteen 2001/12: "Funcoctail". Tentoonstelling in ARCAM: "100 jaar Academie van Bouwkunst".

opdrachtgever Natura Artis Magistra, Amsterdam
constructeur Adviesburo Smit, Waddinxveen
hoofdaannemer Aannemingsmaatschappij VBK, Hoorn
ontwerp 1996
uitvoering 1998 - 1999
bruto vloeropp. 1.160 m²
bouwkosten € 1.873.000,-
installaties € 693.000,-

Het nieuwe restaurant voor Artis is gesitueerd op een smalle strook grond, aan twee zijden begrensd door water. Het prachtige uitzicht in beide richtingen, op de nieuwe dierperken in Artis en op de historische pakhuizen aan de overzijde, is het thema voor het plan.

Het gebouw bestaat uit twee contrasterende volumes, die in elkaar zijn geschoven en daardoor elkaars autonomie aantasten. Het ene is een lang, rechthoekig glazen volume, onder een dak met een groot overstek. Het andere is een grillig gevormde massa van metselwerk.

Binnen lopen de restaurantvloeren trapsgewijs op, zodat plekken met een verschillende sfeer ontstaan die maximaal profiteren van het uitzicht.

De entree, tussen twee zinken torens, is door een brug verbonden met de dierentuin. De overwegend natuurlijke materialen (metselwerk, beton, zink en hout) blijven onbehandeld en worden zowel buiten als binnen toegepast.

De nuancering en gelaagdheid in het gebouw komen niet voort uit toegevoegde vormgeving, maar worden opgeroepen door het verbijzonderen van de materiaaltoepassingen en de detaillering. Zo is er specifiek voor dit gebouw een metselverband ontwikkeld met 7 verschillende steenformaten. De glasgevel is geleed door verticale houten gevelstijlen, op onregelmatige afstanden geplaatst. Het uitzicht haaks op de gevel blijft maximaal, maar schuin weg kijkend loopt de gevel geleidelijk dicht en begrenst daardoor de ruimte.

Home > Projecten > Restaurant Artis