Stedenbouwkundig plan Wenum-Wiesel

Plan voor een woongebied bij een historische watermolen, ingepast in het agrarische landschap.

opdrachtgever Paulowna Beheer, Ede
ontwerp 2017
bruto vloeropp. 3,2 ha

Op het terrein van een voormalige kuikenbroederij is een plan ontworpen voor ca. 22 woningen in diverse categorieën.  Thema is de boerenhoeve, met bebouwing rondom een gemeenschappelijk erf. Langs de aangrenzende Astaweg wordt het lint van vrijstaande villa's doorgezet.
Voor de landschappelijke inpassing en de aansluiting op de ecologische zône langs de Wenumse Beek is samenwerking gezocht met Buro Harro uit Arnhem.

Home > Projecten > Stedenbouwkundig plan