Woningbouw Marcanti-terrein Amsterdam

Nieuwbouw van twee woonblokken in 5 lagen,  als voortzetting van het door Sier van Rijn in 1981 ontworpen stedenbouwkundig plan met woningbouw.

Publicatie in de Volkskrant 03.05.07: "Twee reusachtige kerstbomen".

opdrachtgever Stichting Zomers Buiten, Amsterdam (huur)
  Amstelland Vastgoed, Utrecht (koop)
constructeur Ingenieursburo Smit Westerman, Waddinxveen
hoofdaannemer Aannemingsbedrijf de Nijs, Amsterdam
ontwerp 2000
uitvoering 2003
bruto vloeropp. 9158 m²
bouwkosten € 4.504.000,-
installaties € 481.000,-

Voor de nieuwbouw op het Marcanti-terrein is door Soeters Eldonk Architecten een stedebouwkundig plan gemaakt. Onno Vlaanderen Architect bna werd uitgenodigd om in dit plan twee woonblokken te ontwikkelen, als voortzetting van de door Sier van Rijn in 1981 ontworpen woningbouw. Het langste blok bevat 40 huurwoningen, waarvan 5 mindervaliden-woningen; het korte blok bestaat uit 32 koopwoningen.

De waaiervormige strokenverkaveling met de mooie binnenterreinen en het uitzicht op het omringende water is als waardevol uitgangspunt overgenomen. De trapsgewijze  geleding van de blokken is hieruit ontstaan. De blokken sluiten in hun uitdrukking aan op de bestaande woonbebouwing, waar veel waardering voor bestaat.

Verschillen in de gevraagde woningdifferentiatie hebben geleid tot nuanceringen, die de eenheid in het gebied echter niet verstoren.

Om de architectonische zeggingskracht zo sterk mogelijk te maken en zeker ook als hommage aan Sier van Rijn, zijn een aantal  in het oorspronkelijke plan doorgevoerde bezuinigingen opnieuw geïntroduceerd. De aan twee zijden terugspringende vijfde bouwlaag en de hoekramen zijn hiervan voorbeelden.

Kritiek op het oorspronkelijke plan was er ook: met name de entree"s zijn om die reden anders vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in een opdracht aan het bureau om ook bij de bestaande entree"s deze wijzigingen door te voeren.

Home > Projecten > Woningbouw